top of page
כדי שהרגולציה לא תפריע לעסקים
בתי השקעות צריכים להתרכז בניהול השקעות.
לכן רתמנו את הטכנולוגיה, הידע והניסיון שהצטבר במהלך השנים,
במטרה לספק פתרונות מגוונים לשליטה ולניהול סיכונים רגולטורים.
תפעול משרד אחורי
שירותי תפעול לחברות ניהול תיקים
מרכז בקרה
שירותי ניטור ובקרה מתקדמים
אכיפה פנימית
אכיפה פנימית בשלושה שלבים
bottom of page