top of page

תפעול משרד אחורי

למנהלי תיקים שרוצים לנהל תיקים
 • שקט רגולטורי, תפעולי וכלכלי.

 • השירות מעניק למנהלי התיקים את התשתית, הכלים, הידע והקשרים כדי לאפשר לחברות ניהול תיקים לעבוד בצורה יעילה, להתמקצע בניהול ההשקעות וכמובן לפרוח.

 • בניגוד לשירותי "הוסטינג", השירות מתאים לבעלי רישיון ניהול תיקים המעוניינים להטביע חותם ולפתוח חברה ניהול תיקים משלהם ועדיין להמשיך ולהתרכז בניהול ההשקעות.

 • אנו מאמינים במחיר קבוע וידוע וכי לקיחת "אחוזים מההכנסות" או מהסך נכסים המנוהל מקטינה את כדאיות גיוס לקוחות ופוגעת בצמיחת החברה.

היתרונות למנהלי התיקים

למי זה מתאים?

 • רשות ניירות ערך נותנת רישיון כאשר התרשמה שלבעליה או לעובדיה קיים ידע בניהול השקעות. אנחנו מוודאים כי לחברה יש את הכלים לנהל ולתפעל את החברה ותיקי לקוחותיו.

 • לקוחות המנוהלים באמצעות חברות ניהול תיקים העובדים עם א.ח ציות ובקרה, יכולים להיות רגועים שמנהלי התיקים שלהם מנהלים את תיקם, הסטנדרטים גבוהים והיכולות גם כן.

 • חברות ניהול התיקים העובדות באמצעות א.ח ציות ובקרה יכולות לאפשר לעצמם להתמקצע בליבת הפעילות שלהם שהיא ניהול תיקים. הלקוחות מפיקים את המרב מתשומת לב מנהלי ההשקעות.

היתרונות ללקוחות המנוהלים 

איך זה עובד?

 • חברות ניהול תיקים המנהלות החל מ 20 חשבונות ועד כאלף חשבונות, המעוניינות להתמקצע בניהול תיקים ולהבטיח סטנדרטים גבוהים בתפעול המשרד האחורי של חברתם.

 

 • בעלי רישיון ניהול תיקים המעוניינים לפתוח חברה לניהול תיקים.

אנחנו דואגים לתחזוק ובדיקת המערכת, לפתיחת התיקים, להזנה וקטלוג שיחות ייעוץ ועוד ומנהל התיקים דואג לנהל את ההשקעות ולגייס לקוחות.

שיתוף הפעולה הרב שיש לחברתנו עם גופים במשק נוכל לבנות עבורו חבילה המספקת את כל צרכי מנהל התיקים כגון רואי חשבון, עורכי דין, מערכות תפעול, ביטוח ועוד.

מה עם ההתאמה לרגולציה?

חברתנו הינה מומחית בתפעול יעיל של חברות ניהול תיקים תוך שמירה על הנחיות הרגולציה. אנו מאמינים בהשתפרות מתמדת, לכן חברתנו נמצאת בקשר עם הרגולטור וספקי התוכנה. כמו כן, אפיינו את שירותי הענן כדי לעזור למנהלי תיקים לעמוד בדרישת הרשות בנושא הנבצרות.

איך זה תורם לעסקים?

 • ימי עבודה שלמים של אנשי מפתח בחברה מתפנים לגיוס לקוחות ולניהול השקעות.

 • שקט בתפעול והאדמיניסטרציה הסיזיפית ובעבודה מול הספקי התוכנה.

 • ראש נקי מדאגות בדבר ימי חופש או מחלה של עובד המשרד האחורי.

 • ניצול הידע הרוחבי של חברתנו והקשר הישיר עם הרגולטור וספקי המערכות.

 • הקלה משמעותית בעמידה בהנחיית הרשות בנושא נבצרות.

 • הקטנת הוצאות על שרתים, גיבויים, עדכונים וכדומה.

האם זה הפיך?

בוודאי, המידע והנתונים הם של מנהל התיקים. ניתן יהיה להתקין בשרתי החברה את התוכנה והנתונים ולהמשיך כרגיל. חברתנו אף תוכל לספק שירותי הכשרה מתאימים במידת הצורך.

המחיר?

עסקאות WIN-WIN הינן קריטיות לקיום עסקים לאורך זמן, לכן בקביעת המחיר רצינו שיהיה משתלם לשני הצדדים. שקלול עלויות המעביד, עלויות המחשוב, הזמן הנדרש בהתעדכנות ברגולציה המתאימה וכמובן הזמן שמתפנה למנהלים משקף מחיר מאוד אטרקטיבי.

bottom of page