top of page

פתרונות   RegTech

 

כדי לאפשר לבתי השקעות לגדול ולהתייעל תוך שיפור הסטנדרטים והתעדכנות ברגולציה,

אנו מפתחים כלים ופתרונות המשלבים בתוכם מנגנוני Robo-Compliance כגון:

 

  • אפליקציה לעריכת הסכם, המאפשרת חתימה מרחוק ומוודאת עמידה בהוראות הרגולציה.

  • מערכת לניהול איסור הלבנת הון לאיתור, תיעוד ותעדוף אירועים בלתי רגילים.

  • איתור וניתוח פעילות כגון: תרמית בניירות ערך, תנועות צולבות, טעויות מסחר, חריגות מנהלי חברה.

  • ניטור ואכיפת נהלי עבודה וביצוע החלטות.

יתרונות:

  • יכולת החתמת לקוחות מרחוק, במהירות וללא טעויות.

  • זירוז תהליכי ליבה.

  • בקרות על ביצועים.

  • חיסכון בהוצאות כוח אדם.

  • שמירה על סטנדרט אחיד.

bottom of page