top of page

מערכת אכיפה פנימית

בזכות ההיכרות והליווי המעמיק שאנו מספקים למנהלי התיקים, נתקלנו לא אחת בכשלים הנגרמים בעקבות צורות עבודה לא נכונות ולא עפ"י הדרישות.

בהבנת צורך בסיסי זה,  פיתחנו במיוחד עבור מנהלי התיקים מערכת אכיפה פנימית ייחודית אשר עוזרת למנהלי התיקים בהכנת וניהול הדוחות, המסמכים והמשימות.

מערכת זו מאפשרת למנהלי התיקים לעבוד בצורה מסודרת, עפ"י נהלים והוראות החוק, וממזערת את כמות הטעויות למינימום.

השימוש במערכת תוך ליווי ובקרה מצידנו.

דוחות וצ'קליסטים מקווננים

 

המערכת מאפשרת שימוש בדוחות וצ'קליסטים מקווננים.

שימוש בכלים אלו נותן אפשרות ליצירת תהליך עבודה מובנה, דיווחים בזמן אמת ותיעודים.

המערכת גם מתזכרת לגבי משימות שלא בוצעו או שהגיע זמנם להתבצע וכך שום דבר לא נשכח.

ניהול מסמכים

 

באמצעות ניהול המסמכים, ניתן למצוא את המסמכים העדכניים ביותר.

טופס קליטת לקוח, עדכוני צרכים, הסכמים ואפילו נהלים.

כל שינוי נשמר ומתועד וגם נשמרות הגרסאות האחרונות.

ניהול משימות

 

כל ניהול מתחיל בניהול המשימות בארגון. 

המערכת נותנת אפשרות לרכז במקום אחד את המשימות התקופתיות, תיקוני הפרות שעלו, ממצאים, ביצוע הדרכות, מילוי דוחות תקלה ועוד.

בדרך זו הכל מתועד, כולל שיחות שנערכות בין העובדים לגבי אותה משימה.

bottom of page