top of page

איסור הלבנת הון ומימון טרור

פעולת הלבנת ההון היא הפיכת "הון שחור" (כסף שמקורו בפעילות פלילית, כגון סחיטה באיומים, סחר בנשים, סמים וכו'), לכסף שאינו מעורר חשד.

 

על מנת להלבין את הכספים, מלביני ההון נוקטים בשיטות מגוונות ויצירתיות, ובין היתר נוהגים להלבין את כספם בעזרת שוק ההון.

 

לשם כך, מנהלי התיקים צריכים לנקוט בפעולות על מנת לאתר מקרים בלתי רגילים ולדווח לרשויות.

 

יש לציין כי הרשויות רואות בחומרה אי דיווח על פעולות בלתי רגילות ואף קנסו בעבר מנהלי תיקים על מקרים בהם היו צריכים לדווח ולא עשו זאת.

 

אשר על כן, חברתנו פיתחה כלים טכנולוגיים על מנת להקל על מנהלי התיקים לעמוד בדרישות הרשויות בכל הנוגע לאיתור ודיווח.

 

קיימת אפשרות לרכישת המערכת לחלופין לקבל שירות.

bottom of page